Electronic Waste Register

PRESS RELEASE
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND ENERGY OF GREECE


Sorry no translation available

Η δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην διαχείρισή τους (KYA 43942/4026/19.09.2016)


Στο Μητρώο θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το είδος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και με τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και φυσικά ο έλεγχός της από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.


Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η καθιέρωσή του αποσκοπεί κυρίως στην:

 • τήρηση μητρώου όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, οι οποίοι υπόκεινται σε αδειοδότηση
 • ποιοτική και ποσοτική καταγραφή των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό (ιχνηλασιμότητα αποβλήτων)
 • δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων και διευκόλυνση περιβαλλοντικών ελέγχων
 • δυνατότητα αποτελεσματικότερων επιθεωρήσεων για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών παραβάσεων
 • βελτίωση της δυνατότητας παραγωγής αναφορών και εκθέσεων, ιδίως προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις προς τα αρμόδια όργανα της ΕΕ.
 • ενημέρωση μέσω διαδικτύου των εμπλεκόμενων, καθώς και του κοινού, παρέχοντας πληροφορίες για τις δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων εκ μέρους των εγγεγραμμένων οργανισμών ή επιχειρήσεων (κωδικούς ΕΚΑ και είδος εργασιών ανάκτησης ή διάθεσης)
 • δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας των αντίστοιχων οργανισμών ή επιχειρήσεων που παράγουν ή διαχειρίζονται απόβλητα, καθώς και των σχετικών περιβαλλοντικών αδειών, μέσω της μηχανής αναζήτησης
 • διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών
 • εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φόρτου
 • έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση τόσο όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων όσο και των πολιτών.

Το ΗΜΑ εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης δεδομένων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση για κατηγορίες χρηστών, όπως υπόχρεους, υπηρεσίες της διοίκησης και ενδιαφερόμενους πολίτες. Σε κάθε οργανισμό, επιχείρηση ή ΟΤΑ Α’ βαθμού, καθώς και σε κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εγγράφεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο ΗΜΑ, θα αποδοθεί ένας μοναδικός “Αριθμός Μητρώου ΗΜΑ”.


Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των υπόχρεων. Η διαδικτυακή πύλη του ΗΜΑ θα είναι σύντομα προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://wrm.ypeka.gr/


πηγή: ΥΠΕΝ 11/2016

MAREPROTECT η μοναδική Χανιώτικη εταιρεία στη Κρήτη. Αδειοδοτιμένη να Διαχειρίζεται όλα τα Επικίνδυνα και μη Επικίνδυνα Απόβλητα, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), πλην ραδιενεργών, καταχωρημένη στο Μητρώου ΥΠΕΝ Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων σε πανελλαδικό επίπεδο, με Αρ. 0022 & 648, αντίστοιχα.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ:

 • την ενημέρωση και διευκόλυνση καταχώρησης στο ΗΜΑ της μικρής ή μεγάλης επιχειρήσεως σας.
 • την επίβλεψη τήρησης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
 • την ορθολογική διαχείριση των παραγομένων ή/και κατεχομένων αποβλήτων της/των εγκαταστάσεως σας. Σε τιμές γνωριμίας, π.χ. Ετήσιο Διαχειριστικό Τέλος (ΕΔΤ) με μόνο 80, 150, 200 ή 250 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος το είδος της επιχειρήσεως, των παραγομένων ποσοτήτων και το βαθμό επικινδυνότητας αυτών.
 • τη διαχείριση αμιαντούχων δομικών κλπ υλικών κ’ άλλων τοξικών αποβλήτων
 • καθαρισμούς Δ/Ξ, υδροβολές, αμμοβολές και διαχείριση των παραγομένων εξ αυτών των εργασιών υγρών, υδαρών και στερεών αποβλήτων.
 • την Εξυγίανση ρυπασμένων με επικίνδυνες ουσίες εδαφών, εγκαταστάσεων κλπ. εργασίες προστασίας κ’ διαχείρισης περιβάλλοντος σε πανελλαδικό επίπεδο, Ιδιωτικών, Στρατιωτικών, Δημοτικών και Δημοσίων εγκαταστάσεων.

Contact

Subscribe