Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ)

Με τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ) ΦΕΚ 1Β/2-1-2017

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ Η.Μ.Α ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Διαχείριση των παραγομένων αποβλήτων των :
 • ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΦΑΝΟ-ΒΑΦΕΙΩΝ
 • ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΩΝ
 • ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ –ΛΙΠΑΝΤΗΡΊΩΝ
 • ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΚΛΠ
 • ΕΛΑΙΟ-ΤΡΙΒΕΙΩΝ
 • ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ
 • ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΩΝ
 • ΠΥΡΗΝ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
 • ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κ’ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
 • ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΧΟΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ