• Υποστήριξη Λιμένα
  • Υποστήριξη Αερολιμένα
  • Συλλογή αποβλήτων τόνερ και καθαρισμός δεξαμενών
  • Συλλογή Δημοτικών αποβλήτων (Φυτοφάρμακα)
  • Υποστήριξη Λιμένα
  • Υποστήριξη Αερολιμένα
  • Συλλογή αποβλήτων τόνερ και καθαρισμός δεξαμενών
  • Συλλογή Δημοτικών αποβλήτων (Φυτοφάρμακα)

Προφίλ εταιρείας

Under construction